Bygninger

Næshøjskolens bygninger:

 

Næshøjskolen er bygget 1959. I de senere år har skolen været igennem ombygning og renovering. I 2008 blev der gennemført renovering af skolens naturfagslokaler og toiletter. I 2010 blev Harlevs Bibliotek bygget. Biblioteket er ud over at rumme borgerservice og lokalhistorisk arkiv også skolens læringscenter. I forbindelse med denne nybygning fik vi samtidigt indrettet lokaler til vores nye kompetencecenter (skolens støtte funktioner) og fire nye fælleslokaler (klasselokaler, der bruges både af SFO og undervisning) samt nyt hjemkundskabslokale.

Endelig er skolen udstyret med en større idrætsafdeling, der omfatter gymnastiksal, svømmehal, idrætshal, hvortil kommer udendørs anlæg til fodbold, håndbold og basketball. Svømmehallen gennemgik en større renovering i første halvår af 2007.

Desuden har skolen et stort udendørsområde, "Marken", der fast benyttes af SFO, men også kommer skolens øvrige elever til gavn.