Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

  • Samlet elevtal pr. 05-09-201:  609 elever

  •  
    Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 21,2 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 21,0 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 23,7 elever pr. klasse

  •  

Overgang til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen: