SFO

SFO’en består af ca. 320 dejlige børn fordelt på 2 afdelinger:

Afdeling (0-2 kl.) og afdeling (3-4 kl.)

SFO’ens lokaler er fordelt på skolen, alt efter hvor børnene har undervisning. Derudover råder SFO’en over et stor grønt areal ”MARKEN”, hvor vi gennem året har mange forskellige ude aktiviteter i gang.

SFO er en del af den samlede skole, og det betyder i praksis at lærere og pædagoger arbejder tæt samarbejde omkring de børn, der går på skolen. Vi har en struktur der betyder at der til hver klasse fra 0.-4. årgang er tilknyttet en kontaktpædagog, der som udgangspunkt følger børnene fra 0. til 4. Klasse.

Kontaktpædagogen og klasselæren er forpligtet til at samarbejde omkring det enkelte barn og klasses trivsel og udvikling. Pædagogerne deltager i mindst tre formiddags lektioner om ugen i klassens undervisning, og derudover i undervisningen fra kl. 12 til børnene får fri.