Tekst

SFO

SFO’en består af 250 dejlige børn fordelt på 2 afdelinger:

Afdeling (0. - 2. kl.)
og afdeling (3. kl.)


SFO’ens lokaler er fordelt på skolen, alt efter hvor børnene har undervisning. Derudover råder SFO’en over et stort grønt areal ”MARKEN”, hvor vi gennem hele året har mange forskellige ude aktiviteter i gang.

SFO er en del af den samlede skole, og det betyder i praksis, at lærere og pædagoger arbejder tæt samarbejde omkring de børn, der går på skolen. Vi har en struktur, der betyder at der til hver klasse fra 0.-3. årgang er tilknyttet en kontaktpædagog, der som udgangspunkt følger børnene fra 0. til og med 3. Klasse.

Kontaktpædagogen og klasselæreren er forpligtet til at samarbejde omkring det enkelte barn samt hele klassens trivsel og udvikling.

Pædagogerne deltager også i den understøttende undervisning.